De minister van V&J en de staatsecretaris van VWS vroegen in 2012 aan Burgemeester Eberhardt van der Laan of hij een Taskforce Kindermishandeling wilde leiden. Directe aanleiding waren de onderzoeken van de commissie Deetman en de commissie Samson.

Ik was kwartiermaker van de Taskforce. Dat betekende voorbereidend werk op alle terreinen: bedrijfsmatig, strategisch, inhoudelijk etc.

De belangrijkste klus was natuurlijk de samenstelling van de Taskforce. In overleg met de voorzitter en de departementen zijn we er in geslaagd zwaargewichten uit de diverse sectoren (justitie, jeugdzorg, geneeskunde, wetenschap, politie, behandeling) bereid te vinden deel te nemen.

Er is een inhoudelijk werkplan opgeleverd, waarin taken en hoofdlijnen zijn beschreven en de opzet van een monitor. In deze monitor (uitgevoerd door Rijksadvies) wordt de voortgang van alle door het Rijk inzette acties en projecten in beeld gebracht en becommentarieerd.

Na een half jaar stond er ook een ondersteunend team, was er huisvesting, een begroting en een website.

Dit project delen