Op verzoek van het Ministerie van OCW deed een team onder mijn leiding een verkenning naar de samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen, hogescholen en universiteiten. Er was een kleine 200 miljoen euro geïnvesteerd om deze samenwerking tot stand te brengen. Het ministerie was benieuwd wat de succesfactoren waren.

We spraken met tientallen experts, leraren, studenten. De resultaten van de verkenning werden besproken in een toekomstsyposium waar een selectie van de experts en betrokkenen aanwezig was.

We constateerden dat scholen en lerarenopleidingen veel meer en beter samenwerken en dat de relatie ook een stuk gelijkwaardiger was geworden.

Er was geen onderzoek gedaan naar het effect van de samenwerking op de prestaties van aankomende leraren. Hoewel de verwachting was dat meer tijd in de school betere leraren oplevert is dit nooit gemeten. In een aantal scholen (de academische opleidingsscholen) wordt praktijkonderzoek gedaan door studenten en leraren. Een goede zaak vonden we. Stimuleer dit op alle scholen. En maak daarnaast academische werkplaatsen waar wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld tussen scholen universiteiten en hogescholen. De vraag naar succesfactoren was lastig te beantwoorden; was het wel zo’n succes? En behalve algemene factoren (stimulerende leiding, enthousiasme, financiering e.d.) was er geen zicht op ‘wat werkt’.

OCW heeft het advies over de academische werkplaatsen overgenomen.

Dit project delen