Vermogensfonds NutsOhra investeert in de gezondheid en welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving. Ik werd aangetrokken als kwartiermaker van een programma voor kwetsbare ouderen. Het fonds had 12 miljoen uitgetrokken om kwetsbare ouderen te ondersteunen om vitaal en met plezier langer thuis te wonen. Ik heb na gesprekken met tientallen betrokkenen de hoofdlijnen uitgezet. De belangrijkste voorwaarden om langer thuis te kunnen blijven wonen zijn bewegen en je sociale netwerk. Voor die twee thema’s trok het fonds dan ook geld uit. We maakten daarbij onderscheid tussen innovatieve projecten en projecten gericht op de verspreiding van goede voorbeelden.

Omdat goede nieuwe projectideeën niet zo maar ontstaan organiseerden we bijeenkomsten voor projectaanvragers en ouderen om innovatieve projecten te ontwerpen. Dit alles resulteerde in een onverwacht hoge opkomst op de innovatiemiddagen en ruim 100 aanvragen. Het fonds is als partner neergezet i.p.v. alleen subsidievertrekker.

Dit project delen