De ministers van OCW en SZW besloten in 2004 dat ze gezamenlijk meer aandacht wilden besteden aan leerwerktrajecten voor volwassenen. Ze gingen werk maken van een Leven Lang Leren. Ik heb van 2005-2007 de projectdirectie Leren & Werken geleid.

Doel was om duizenden werkenden en werkzoekenden aan het leren te krijgen. En ook om dat makkelijker te maken. Door ervaring te laten verzilveren in een certificaat en door betere informatie over opleidingsmogelijkheden beschikbaar te stellen.

Het resultaat was dat 15.000 volwassenen dankzij deze inspanningen een opleiding gingen volgen. En er kwamen leer-werkloketten voor begeleiding en informatie, verspreid over het land. 40 regio’s en branches maakten afspraken over het leren van volwassenen.

De projectdirectie werd al snel een fenomeen in Den Haag: een succesvol interdepartementaal project met medewerkers van vijf verschillende organisaties. De activistische aanpak sloeg aan. Medewerkers van de projectdirectie schreven geen beleidsnota’s maar stimuleerden allerlei bedrijven, gemeenten, scholen en brancheorganisaties tot actie.

Dit project delen