Het is een jarenlange wens van het beroepsonderwijs: meer aankomende leraren laten kennismaken met het beroepsonderwijs en ze daar ook beter op voorbereiden. Zodat ze ontdekken dat het een hele interessante sector is om in te werken en ze ook goed aan de start verschijnen bij hun eerste baan in het beroepsonderwijs. Veel studenten aan de lerarenopleiding zijn namelijk vooral gericht op HAVO-VWO als toekomstig werkveld. Dat is niet de realiteit.

Daarom kondigde de minister van OCW drie maatregelen aan. Een afstudeerrichting beroepsonderwijs in de tweedegraads lerarenopleiding, de verbetering van het pedagogisch didactisch getuigschrift voor leraren met praktijkervaring en een educatieve minor beroepsonderwijs in het Hbo.

Ik was aangesteld als programmaleider voor de ontwikkeling van de drie routes naar het leraarschap. Naast de overall regie was ik ook projectleider voor de educatieve minor, een bijvak ‘Oriëntatie op het leraarschap’ voor Hbo-studenten.

De programma’s zijn ontworpen met inbreng vanuit de verschillende sectoren en er is een subsidieregeling ontworpen voor Hbo-instellingen die de minor wilden uitwerken en aanbieden.

Het maken van kaders en regelingen was weliswaar veel werk, maar niet het moeilijkste deel van het programma. Het verplicht stellen van deze kaders stuitte op weerstand: staatsonderwijs luidde het verwijt. Een convenant kwam er niet, maar door adequate begeleiding van de implementatie (door mijn opvolger) kwam het toch nog goed met de toepassing van de ontworpen pakketten.

Dit project delen